Ko te aruhei o te tamaiti arahia o tātou mahi
let the uniqueness of the child guide our work.
Ko te aruhei o te tamaiti arahia o tātou mahi
Let the uniqueness of the child guide our work.